Национално законодавство

Закон о забрани дискриминациje
Закон о кривичном поступку
Члан 3
Повезани члан ЕКЉП Члан 6 - Право на правично суђење Повезани члан УН ICCPR - Члан 14
Члан 13
Повезани члан ЕКЉП Члан 6 - Право на правично суђење Повезани члан УН ICCPR - Члан 14
Члан 75
Повезани члан ЕКЉП Члан 6 - Право на правично суђење Повезани члан УН ICCPR - Члан 14
Члан 76
Повезани члан ЕКЉП Члан 6 - Право на правично суђење Повезани члан УН ICCPR - Члан 14
Члан 89
Повезани члан ЕКЉП Члан 6 - Право на правично суђење Повезани члан УН ICCPR - Члан 14
Члан 406
Повезани члан ЕКЉП Члан 6 - Право на правично суђење Повезани члан УН ICCPR - Члан 14
Закон о спречавању дискриминациje особа са инвалидитетом
Члан 13
Повезани члан ЕКЉП Члан 14 - Забрана дискриминације Повезани члан УН CRPD - Члан 9
Члан 15
Повезани члан ЕКЉП Члан 14 - Забрана дискриминације Повезани члан УН CRPD - Члан 9
Члан 16
Повезани члан ЕКЉП Члан 14 - Забрана дискриминације Повезани члан УН CRPD - Члан 9
Члан 17
Повезани члан ЕКЉП Члан 14 - Забрана дискриминације Повезани члан УН CRPD - Члан 25
Члан 18
Повезани члан ЕКЉП Члан 14 - Забрана дискриминације Повезани члан УН CRPD - Члан 24
Члан 20
Повезани члан ЕКЉП Члан 14 - Забрана дискриминације Повезани члан УН CRPD - Члан 24
Члан 21-26
Повезани члан ЕКЉП Члан 14 - Забрана дискриминације Повезани члан УН CRPD - Члан 27
Члан 35
Повезани члан ЕКЉП Члан 14 - Забрана дискриминације Повезани члан УН CRPD - Члан 21
Члан 36
Повезани члан ЕКЉП Члан 14 - Забрана дискриминације Повезани члан УН CRPD - Члан 24
Члан 37
Повезани члан ЕКЉП Члан 14 - Забрана дискриминације Повезани члан УН CRPD - Члан 30
Породични закон
Устав РС
Члан 32
Повезани члан ЕКЉП Члан 6 - Право на правично суђење Повезани члан УН ICCPR - Члан 14
Члан 43
Повезани члан ЕКЉП Члан 14 - Забрана дискриминације Повезани члан УН ICCPR - Члан 19
Члан 46
Повезани члан ЕКЉП Члан 10 - Слобода изражавања Повезани члан УН ICCPR - Члан 19
Члан 49
Повезани члан ЕКЉП Члан 14 - Забрана дискриминације Повезани члан УН ICCPR - Члан 20
Члан 50
Повезани члан ЕКЉП Члан 10 - Слобода изражавања Повезани члан УН ICCPR - Члан 19
Члан 51
Повезани члан ЕКЉП Члан 10 - Слобода изражавања Повезани члан УН ICCPR - Члан 19

Други релевантни међународни инструменти и acquis communautaire