Члан 8


Право својине се може одузети или ограничити у складу са уставом и законом.

Примена по основу:

Релевантни случајеви