Унакрсно повезивање чланова националног законодавства са члановима и стандардима међународних инструмената за заштиту људских права