Примењени концепти у националном законодавству

Osnovna načela