Члан 24


Људски живот је неприкосновен.

У Републици Србији нема смртне казне.
 
Забрањено је клонирање људских бића.
Повезани члан УН

Примена по основу:

Релевантни случајеви