Члан 3

Забрана мучења

Нико не сме бити подвргнут мучењу, или нечовечном или понижавајућем поступању или кажњавању.

 

Отвори документ

Релевантни случајеви

Чланови закона националног законодавства на које се члан конвенције примењује