Члан 25
Неповредивост физичког и психичког интегритета

 
Физички и психички интегритет је неповредив.
 
Нико не може бити изложен мучењу, нечовечном или понижавајућем поступању или кажњавању, нити подвргнут медицинским или научним огледима без свог слободно датог пристанка.

Релевантни случајеви