Kонвенција против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака

Члан 2

 

1. Свака држава чланица предузима законске, административне, судске или друге ефикасне мере како би спречила извршење аката тортуре на територији под својом јурисдикцијом.

2. Као оправдање за тортуру не може се наводити никаква изузетна околност било да се ради о ратном стању или опасности од рата, унутрашњој политичкој нестабилности или било ком другом ванредном стању.

3. Као оправдање за тортуру не може се наводити наредба неке претпостављене личности или органа власти.

 

 

Отвори документ

Чланови закона националног законодавства на које се члан конвенције примењује

Релевантни случајеви