Kонвенција против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака

Члан 12

 

Свака држава чланица стара се да надлежни органи неодложно изврше непристрасну истрагу сваки пут кад постоје оправдани разлози да се посумња да је акт тортуре извршен на некој територији под њеном јурисдикцијом.

 

 

Отвори документ

Чланови закона националног законодавства на које се члан конвенције примењује

Релевантни случајеви