Нема повреде позитивних обавеза у погледу заштите права на живот када надлежни органи нису имали довољно основа за сумњу да постоји реална опасност по живот чланова породице подносиоца представке (није утврђена повреда члана 2 Конвенције)

Примењен правни концепт од стране Евроспког суда за људска права (ЕСЉП): Право на живот 

 

Подносиоци пријаве  (жена и син човека којег је убио синовљев учитељ) тврдили су да полиција није предузела примерене кораке да би њихову породицу заштитила од стварне и познате опасности која је претила од учитеља. Судећи по чињеницама, подносиоци нису указали ни на једну одлучујућу фазу у низу догађаја који су довели до очеве смрти и синовљевог рањавања, на основу које би се могло рећи да је полиција знала или требало да зна да су им животи у стварној и непосредној опасности. Подносиоци су сугерисали да су државне власти могле да спрече да се претња оствари тиме што би ухапсиле учитеља због сумње да је одговоран за раније инциденте против њих или претресом његовог дома да би пронашле доказе или што би га принудно сместиле у психијатријску болницу ради процене. На основу чињеница Суд је констатовао да то што полиција није предузела ништа од тога, није неосновано.

Анализа случаја

Hudoc »

 

Релевантна пракса ЕСЉП

Бљакај и други против Хрватске, бр. 74448/12 од 18.09.2014.

Суд је утврдио да је у овом случају дошло до кршења члана 2 Конвенције, односно, да државни органи нису предузели довољне и ефикасне мере за спречавање убиства супруге, односно мајке подноситеља захтева, иначе по занимању адвокатице, коју је убио бивши муж њене клијенткиње у току бракоразводне парнице на којој је радила.

e-Case / Hudoc »


Бранко Томашић и други против Хрватске, бр. 46598/06 од 15.01.2009.

Суд је утврдио повреду чланка 2 Конвенције у предмету Томашић и други против Хрватске због тога што држава није предузела одговарајуће мере за заштиту појединаца од насиља трећих особа. У конкретном предмету, кћер и унуку подноситеља захтева убио је отац детета, односно ванбрачни партнер жртве након вишегодишњег насиља у породици и историје претњи, које су пријављиване надлежним органима.

e-Case / Hudoc »


 

Примењени чланови ЕКЉП

Примењени чланови националног законодавства