Члан 14

Суђење у разумном року

 

Суд је дужан да кривични поступак спроведе без одуговлачења и да онемогући сваку злоупотребу права усмерену на одуговлачење поступка.

Кривични поступак против окривљеног који је у притвору је хитан.

 

Повезани члан УН

Примена по основу:

Релевантни случајеви