Међународни пакт о грађанским и политичким правима

Члан 20

 

1. Свако пропагирање рата је законом забрањено.

2. Сваки позив на националну, расну или верску мржњу који представља подстицање на дискриминацију, непријатељство или насиље, законом је забрањено.

 

 

Отвори документ

Чланови закона националног законодавства на које се члан конвенције примењује

Релевантни случајеви