Члан 49

Забрана изазивања расне, националне и верске мржње

Забрањено је и кажњиво свако изазивање и подстицање расне, националне, верске или друге неравноправности, мржње и нетрпељивости.

Повезани члан УН

Релевантни случајеви