Члан 37

Право на правну личност
 

Свако лице има правну способност.
 
Лице пунолетством стиче способност да самостално одлучује о својим правима и обавезама.
 
Пунолетство наступа са навршених 18 година.
 
Избор и коришћење личног имена и имена своје деце слободни су. 
 
Повезани члан УН

Релевантни случајеви