Међународни пакт о грађанским и политичким правима

Члан 16

 

Свако има право да му се призна на сваком месту правни субјективитет

 

 

Отвори документ

Чланови закона националног законодавства на које се члан конвенције примењује

Релевантни случајеви