Члан 67

Смисао родитељског права

Родитељско право изведено је из дужности родитеља и постоји само у мери која је потребна за заштиту личности, права и интереса детета.

Повезани члан УН

Релевантни случајеви