Право на једнаке услове лечења

Члан 8

 

Лице са менталним сметњама има право на једнаке услове лечења који су примерени његовим здравственим потребама, под истим условима као и други корисници здравствених услуга.

Лице са менталним сметњама има право на лечење у најмање рестриктивној околини, уз примену најмање рестриктивних и принудних медицинских поступака.

Лице са менталним сметњама има право на лечење које одговара његовој верској и културној припадности.

 

Повезани члан УН

Релевантни случајеви