Конвенција о правима особа са инвалидитетом

Члан 14

Лична слобода и безбедност

 

1. Државе стране уговорнице ће обезбедити да особе са инвалидитетом равноправно са другима:

(а) уживају право на личну слободу и безбедност;

(б) не буду лишена слободе противзаконито или нечијом самовољом, да свако лишавање слободе буде у складу са законом, као и да постојање инвалидитета ни у ком случају не може бити оправдање за лишавање слободе.

2. Државе стране уговорнице ће обезбедити да, у случају да особе с инвалидитетом буду лишене слободе било каквим поступком, те особе равноправно са другима имају право на гаранције у складу с међународним правом које се односе на људска права и да се с њима поступа у складу с циљевима и начелима ове Конвенције, укључујући обезбеђење одговарајућег смештаја.

 

 

Отвори документ

Чланови закона националног законодавства на које се члан конвенције примењује

Релевантни случајеви