Члан 13

Лично име

(1) Свако има право на лично име.

(2) Право на лично име стиче се рођењем.

(3) Лично име се може променити под условима одређеним овим законом.

Повезани члан УН

Релевантни случајеви