Конвенција о правима детета

Члан 6

 

1. Државе чланице признају да свако дете самим рођењем има право на живот.

2. Државе чланице обезбеђују у највећој могућој мери опстанак и развој детета.

 

 

Отвори документ

Чланови закона националног законодавства на које се члан конвенције примењује

Релевантни случајеви