Члан 16

Ограничења политичке активности странаца

 

Ниједна одредба чланова 10, 11 и 14 не сме се тумачити тако да спречава Високе стране уговорнице да ограничавају политичку делатност странаца.

 

Отвори документ

Релевантни случајеви

Чланови закона националног законодавства на које се члан конвенције примењује