Конвенција о правима детета

Члан 36

 

Државе чланице штите дете од свих других облика експлоатације штетне за дете.

 

 

Отвори документ

Чланови закона националног законодавства на које се члан конвенције примењује

Релевантни случајеви