Међународни пакт о грађанским и политичким правима

Члан 17

 

1. Нико не може бити предмет самовољних или незаконитих мешања у његов приватни живот, у његову породицу, у његов стан или његову преписку, нити незаконитих повреда нанесених његовој части или његовом угледу.

2. Свако лице има право на заштиту закона против оваквих мешања или повреда.

 

 

Отвори документ

Чланови закона националног законодавства на које се члан конвенције примењује

Релевантни случајеви