Члан 2

Породица

(1) Породица ужива посебну заштиту државе.

(2) Свако има право на поштовање свог породичног живота.

Релевантни случајеви