Члан 41

Тајност писама и других средстава општења

 

Тајност писама и других средстава комуницирања је неповредива.

Одступања су дозвољена само на одређено време и на основу одлуке суда, ако су неопходна ради вођења кривичног поступка или заштите безбедности Републике Србије, на начин предвиђен законом.

 

Повезани члан УН

Релевантни случајеви