Члан 13

Суђење у присуству окривљеног

 

Окривљеном који је доступан суду може се судити само у његовом присуству, осим када је суђење у одсуству овим закоником изузетно дозвољено.

Окривљеном који је доступан суду не може бити изречена кривична санкција ако му није омогућено да буде саслушан и да се брани.

 

Повезани члан УН

Примена по основу:

Релевантни случајеви