Мера за стварање приступачног оркужења

Члан 33

 

Јединице локалне самоуправе дужне су да предузму мере с циљем да се физичка средина, зграде, јавне површине и превоз учине приступачним особама са инвалидитетом.

 

Повезани члан УН

Релевантни случајеви