Факултативни протокол о продаји деце, дечијој проституцији и дечијој порнографији, уз Конвенцију о правима детета

Члан 9

 

1. Државе уговорнице ће усвојити или јачати, спроводити и ширити обавештеност о законима, управним мерама, социјалној политици и програмима, како би спречиле дела поменута у овом Протоколу. Посебна пажња поклањаће се заштити деце која су посебно рањива у односу на таква дела.

2. Државе уговорнице ће јачати свест јавности у целини, укључујући и децу, кроз обавештавање помоћу свих одговарајућих средстава, образовање и обуку, о превентивним мерама и штетним последицама дела поменутих у овом Протоколу. При испуњавању својих обавеза из овог члана, државе уговорнице ће охрабривати учешће заједнице и посебно деце и деце жртава, у таквом обавештавању и образовању и обуци, укључујући на међународном нивоу.

3. Државе уговорнице предузеће све изводљиве мере у циљу обезбеђивања сваке одговарајуће помоћи жртвама таквих дела, укључујући њихову пуну социјалну реинтеграцију и њихов комплетан физички и психолошки опоравак.

4. Државе уговорнице обезбедиће да сва деце жртве дела описаних у овом Протоколу имају приступ одговарајућим поступцима како би тражила, без дискриминације, обештећење од правно одговорних лица.

5. Државе уговорнице предузеће одговарајуће мере које имају за циљ да ефикасно забране производњу и растурање материјала у којима се рекламирају дела описане у овом Протоколу

 

 

Отвори документ

Чланови закона националног законодавства на које се члан конвенције примењује

Релевантни случајеви