Члан 13

Право на делотворни правни лек


Свако коме су повређена права и слободе предвиђени у овој Конвенцији има право на делотворан правни лек пред домаћим властима, без обзира на то да ли су повреду извршила лица која су поступала у службеном својству.

 

Релевантни случајеви

Чланови закона националног законодавства на које се члан конвенције примењује