Конвенција о правима особа са инвалидитетом

Члан 6

Жене са инвалидитетом

 

1. Државе стране уговорнице су свесне тога да су жене и девојке са инвалидитетом изложене вишеструкој дискриминацији и у том погледу ће предузети мере како би им обезбедиле потпуно и равноправно остваривање свих људских права и основних слобода.

2. Државе стране уговорнице ће предузети све одговарајуће мере како би обезбедиле потпун развој, напредак и оспособљавање жена да би им се гарантовало вршење и уживање људских права и основних слобода садржаних у овој конвенцији.

 

 

Отвори документ 

Чланови закона националног законодавства на које се члан конвенције примењује

Релевантни случајеви