Дискриминација у вези са васпитањем и образовањем

Члан 20

 

Посебно тежак облик дискриминације због инвалидности јесте узнемиравање, вређање и омаловажавање инвалидног детета предшколског узраста, ученика, односно студента због његове инвалидности, када те радње врши васпитач, наставник или друго лице запослено у васпитној, односно образовној установи.

 

Повезани члан УН

Релевантни случајеви