Конвенција о правима детета

Члан 13

 

1. Дете има право на слободу изражавања која обухвата и слободу да тражи, прима и даје информације и идеје свих врста, без обзира на границе, било усмено или писмено или преко штампе, уметности или неког другог медија по избору детета.

2. Остваривање овог права може да подлеже извесним ограничењима, али само оним која су одређена законом и која су неопходна:

(а) ради поштовања права или угледа других; или

(б) ради заштите националне безбедности, или јавног реда (ордре публиц), или јавног здравља или морала.

 

 

Отвори документ

Чланови закона националног законодавства на које се члан конвенције примењује

Релевантни случајеви