Члан 66

Посебна заштита породице, мајке, самохраног родитеља и детета

Породица, мајка, самохрани родитељ и дете у Републици Србији уживају посебну заштиту, у складу са законом.
 
Мајци се пружа посебна подршка и заштита пре и после порођаја.
 
Посебна заштита пружа се деци о којој се родитељи не старају и деци која су ометена у психичком или физичком развоју.
 
Деца млађа од 15 година не могу бити запослена нити, ако су млађа од 18 година, могу да раде на пословима штетним по њихово здравље или морал.
 

Релевантни случајеви