...

19. Особу треба сматрати жртвом без обзира да ли је починилац идентификован, ухапшен, кривично гоњен или осуђен и без обзира да ли између њих постоји сродничка веза. Могуће је да су чланови породица жртава такође оштећени кривичним делом. Чланови породице особе чија је смрт директна последица кривичног дела у том смислу могу бити нарочито оштећени кривичним делом. Такви чланови породица, који су индиректне жртве кривичног дела, могу такође уживати заштиту коју предвиђа ова Директива. Међутим, државе чланице треба да буду у стању да успоставе процедуре у циљу ограничавања броја чланова породице који могу бити корисници  права која су прописана овом Директивом. Када су деца у питању, детету, или, уколико то није у најбољем интересу детета, носиоцу родитељског права, треба омогућити остваривање права прописаних овом Директивом. Ова Директива не утиче на националне административне процедуре потребне за проглашавање особе жртвом.

 

Отвори документ