Мере за обезбеђивање равноправности у области васпитања и образовања

Члан 36

 

Органи државне управе, територијалне аутономије и локалне самоуправе надлежни за послове васпитања и образовања дужни су да предузму мере, с циљем да васпитање и образовање особа са инвалидитетом постане интегрални део општег система васпитања и образовања.

 

Повезани члан УН

Релевантни случајеви