Конвенција о правима детета

Члан 15

 

1. Државе чланице признају права детета на слободу удруживања и слободу мирног окупљања.

2. Не могу се наметнути никаква ограничења на остваривање ових права, осим оних која су у складу са законом и која су неопходна у демократском друштву у интересу националне безбедности или јавне сигурности, јавног реда (ordre public), заштите јавног здравља или морала или заштите права и слобода других.

 

 

Отвори документ

Чланови закона националног законодавства на које се члан конвенције примењује

Релевантни случајеви