Члан 17

Забрана злоупотребе права

 

Ништа у овој Конвенцији не може се тумачити тако да подразумева право било које државе, групе или лица да се упусте у неку делатност или изврше неки чин усмерен на поништавање било ког од наведених права и слобода или на њихово ограничавање у већој мери од оне која је предвиђена Конвенцијом.

 

 

Отвори документ

Релевантни случајеви

Чланови закона националног законодавства на које се члан конвенције примењује