Члан 103

Застарелост кривичног гоњења

 

Ако у овом законику није друкчије одређено, кривично гоњење не може се предузети кад протекне:

1) двадесет година од извршења кривичног дела за које се по закону може изрећи казна затвора преко петнаест година;

2) петнаест година од извршења кривичног дела за које се по закону може изрећи казна затвора преко десет година;

3) десет година од извршења кривичног дела за које се по закону може изрећи казна затвора преко пет година;

4) пет година од извршења кривичног дела за које се по закону може изрећи казна затвора преко три године;

5) три године од извршења кривичног дела за које се по закону може изрећи казна затвора преко једне године;

6) две године од извршења кривичног дела за које се по закону може изрећи казна затвора до једне године или новчана казна.

Релевантни случајеви