Члан 18

Право на накнаду штете

 

Лице које је неосновано лишено слободе или осуђено за кривично дело, има право на накнаду штете од државе и друга права прописана законом.

Повезани члан УН

Релевантни случајеви