Заштита интереса детета

Члан 371

 

(1) Суд посебно води рачуна о томе да се што боље заштити интерес детета.

(2) Суд може изузетно заказати рочиште, ако је то у најбољем интересу детета.

Повезани члан УН

Релевантни случајеви