1. Права детета

Порекло

Члан 59

 

(1) Дете, без обзира на узраст, има право да зна ко су му родитељи.

(2) Право детета да зна ко су му родитељи може бити ограничено само овим законом.

(3) Дете које је навршило 15. годину живота и које је способно за расуђивање може извршити увид у матичну књигу рођених и у другу документацију која се односи на његово порекло.

Повезани члан УН

Релевантни случајеви