Члан 51

Право на обавештеност

 

Свако има право да истинито, потпуно и благовремено буде обавештаван о питањима од јавног значаја и средства јавног обавештавања су дужна да то право поштују.

Свако има право на приступ подацима који су у поседу државних органа и организација којима су поверена јавна овлашћења, у складу са законом.

 

Повезани члан ЕКЉП
Повезани члан УН

Релевантни случајеви