Члан 20

Право на заштиту жртава током кривичне истраге

 

Не доводећи у питање право на одбрану и у складу са правилима судске дискреционалности, државе чланице ће се побринути да током кривичне истраге: 

  1. испитивање жртве буде обављено без неправданог одлагања након подношења пријаве о почињеном кривичном делу пред надлежним органом;
  2. жртва буде испитана минималан број пута, и да се дотична испитивања обаве само уколико су стриктно потребна за кривичну истрагу; 
  3. жртва може бити у пратњи свог законског заступника, или особе по свом избору, осим уколико није донета образложена одлука која налаже супротно;
  4. медицински прегледи биће сведени на минимум и обављаће се само уколико су стриктно потребни за кривичну истрагу; 

 

Отвори документ