Заштита достојанства

Члан 5

 

Свако лице са менталним сметњама има право на хумани третман, уз пуно поштовање његовог достојанства.

 

Повезани члан УН

Релевантни случајеви