Мере за обезбеђивање учешћа у културном, спортском и верском животу заједнице

Члан 37

 

Јединице локалне самоуправе дужне су да предузму мере ради обезбеђивања равноправног учешћа особа са инвалидитетом у културном, спортском и верском животу заједнице.

 

Повезани члан УН

Релевантни случајеви