Међународна конвенција за заштиту свих лица од присилних нестанака

Члан 4

 

Свака држава уговорница предузима неопходне мере како би обезбедила да присилни нестанак буде кривично дело према њеном кривичном закону.

 

 

Отвори документ

 

Чланови закона националног законодавства на које се члан конвенције примењује

Релевантни случајеви