Примењени концепти у националном законодавству

Činjenični osnov presude