Примењени концепти у националном законодавству

Ograničenje ljudskih i manjinskih prava