Примењени концепти у националном законодавству

Načelo održivog razvoja stanovanja